Make your own free website on Tripod.com
Tổng Hội Sô-Lô
võ ý

Tổng Hội Không Lực tái hình thành đầu tháng 04 năm 2001, sau gần hai năm thả nổi. Sáu tháng sau, Đặc San Lý Tưởng tái ngộ bạn đọc sau gần hai năm ngủ giấc đông miên.

Dù nhìn từ bất cứ góc cạnh nào, thì hai sự kiện trên cũng nói lên nguyện vọng của đa số Không Quân lưu lạc.

Thông qua Lý Tưởng, người Không Quân và thân hửu trên thế giới mới biết được sinh hoạt của Không Quân. Một trong những sinh hoạt thường niên của các Hội Không Hải Ngoại là...Không Gian Hội Ngộ!

Còn sinh hoạt của Tổng Hội thì...lo chạy tiền in Lý Tưởng số tới!

Từ ngày nhận trọng trách điều hành Tổng Hội Không Lực nhiệm kỳ 2001-2003, Tổng Hội Trưởng đã được mời và đã...hoan hỉ đến tham dự:

-Ngày Không Lực do Hội KQ Oklahoma tổ chức tháng 08/01,

-Đêm Không Gian Hội Ngộ 23 do Hội KQ Bắc Cali tổ chức tháng 10/01.

-Đêm Không Gian Hội Ngộ 18, Còn Chút Gì Để Nhớ do Hội KQ Houston tổ chức tháng 11/01.

Tôi may mắn được gặp cấp cao Tổng Hội hai lần ở Không Gian Hội Ngộ San José và Houston. Lần nào cũng chạnh lòng chứng kiến Chủ Nhiệm Chủ Bút khệ nệ mấy thùng báo Lý Tưởng bộ mới đến Không Gian để...Hội Ngộ quan khách cùng chiến hửu và thân hửu!

Làm như thể tạo ra Tổng Hội chỉ để lo bài vở in ấn phát hành và kêu gào độc gỉa Mạnh thường quân làm ơn làm phước ghi tên ủng hộ mua báo dài hạn để nuôi sống Lý Tưởng!

Còn các Hội và cá nhân không quân có ủng hộ thiết thực Lý Tưởng không thì chưa kiểm chứng được! Dù rằng, hễ có dịp là người KQ cất cao giọng hát ôi Không Quân danh tiếng muôn đời, nhưng đọc báo chùa mà lòng vẫn tự hào về Quân chủng, vẫn ngân nga ta là đàn chim bay trên cao xanh, thì cũng chỉ là đàn...cào cào châu chấu chứ làm sao bay trên cao xanh mà sánh với chim Hồng chim Lạc cho được?

Tưởng cũng cần biết để mà...biết rằng, ngay sau khi chịu nhận vác cái ngà voi Quân chủng, Tổng Hội Trưởng đã nhân danh Tổng Hội Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, bay qua Thái hai lần để tham dự hai phiên tòa xử chiến sĩ Lý Tống trong tháng 4/01 và tháng 6/01 vừa qua.

Sự có mặt của Tổng Hội Trưởng Không Lực Việt Nam Cộng Hoà tại tòa án Thái Lan xử không quân Lý Tống, là một sự kiện vô cùng ý nghĩa.

Thiện chí đó rất đáng được tri ân.

Ngoài hội KQ Dallas và hai cá nhân KQ có lòng là NVP và TTH, đã chia sẽ phần nào chi phí di chuyển cho KQ THT, còn có mấy Hội Không Quân khác và còn có mấy cá nhân Không Quân khác, tỏ ra tri ân cái vụ ăn cơm nhà vác ngà voi nầy?

Trong 9 tháng tái hoạt động từ hai bàn tay trắng, (04/01-12/01), ngoài tờ Lý Tưởng hồi sinh và đang chạy tiền in số tới, ngoài việc THT đã vân du từ nội địa Mỹ quốc cho chí ngoại địa Thái lan, Tổng Hội còn những chương trình kế hoạch nào sẽ thực hiện trong vòng 15 tháng còn lại của nhiệm kỳ, khả dĩ làm nở mày nở mặt cho Quân Chủng?

Là một Không Quân, chúng tôi xin đóng góp một vài suy nghĩ thô thiển cá nhân về tổ chức và chủ trương đường lối của Tổng Hội Không Lực.

-Chúng tôi trộm nghĩ, Tổng Hội được thành hình không phải để chủ tọa các Đêm Không Gian Tao Ngộ và đọc Huấn từ ở các Dạ tiệc Dạ vũ đó.

-Chúng tôi quan niệm rằng, Tổng Hội được hình thành là để đại diện và nói lên tiếng nói của Quân Chủng. Tiếng nói đó thể hiện Lập Trường Quan Điểm của Không Lực về tư cách tị nạn và về Mục Tiêu Chung của người Việt xa xứ.

-Chúng tôi nghĩ rằng, tuyệt đại đa số trong toàn Quân Chủng, chưa có một Không Quân nào nhận giấy tờ giải ngủ.

-Chúng tôi nhận thấy hầu hết người Không Quân đều mang trong người lòng Tự Hào Quân Chủng.

Chúng tôi nghĩ rằng, lòng tự hào đó là chính đáng nếu mỗi một Không Quân đều đã phục vụ Quân Chủng Quân Đội với hết trách nhiệm của một quân nhân trước kia, và vẫn giữ được tinh thần và tình đồng đội trong lúc sa cơ, trong ngục tù cũng như trong kiếp lưu đày hiện nay.

-Sẽ là điều đau lòng cho tập thể KQ, nếu có một vài cá nhân KQ trước đây chỉ là KQ Cậu, KQ COCC, KQ Ma, KQ Kiểng, KQ trên đội hạ đạp, KQ lạm dụng danh nghĩa và việc làm, làm tổn thương uy tín và danh dự Quân chủng, nay dậu đổ bìm leo, cầu an bạc nhược, mà lại lên mặt kiêu căng cao ngạo, rồi cho đó là niềm tự hào Quân Chủng thì...tội tình cho Không Quân quá!

-Chúng tôi nghĩ rằng, việc lập ra Hội Không Quân và Tổng Hội Không Lực, không thuần túy ái hửu tương trợ, dạ vũ dạ tiệc, mà còn là cơ hội để Hội và Tổng Hội đóng góp công sức của mình trong Mục Tiêu đấu tranh chung của toàn dân trong cũng như ngoài nước.

Từ những suy nghĩ nầy, chúng tôi xin góp một vài ý kiến cá nhân dựa trên Lá Thư Tổng Hội đăng trên Lý Tưởng số tháng 9/2001:

1-Về Đặc San Lý Tưởng,

Lý Tưởng là bầu trời chung, là tổ ấm cho tất cả đàn chim xa xứ gặp gở xum vầy. Từ đó Lý Tưởng là chỗ hội tụ tình nghĩa và hun đúc ý chí can trường, chứ không phải là vườn hoang cho một vài cá nhân múa gậy phe phái.

Lý Tưởng là vũ khí còn lại của Quân chủng. Loại vũ khí tư tưởng chống kẻ thù chung và thành phần nội gián, chứ Lý Tưởng không là mã tấu chặt sau lưng người đồng đội anh em.

Lý Tưởng thể hiện đường lối đối nội cũng như đối ngoại của Tổng Hội.

Đề nghị mỗi số Lý Tưởng, ngoài những mục thường lệ, nên có một bài Xã Luận nói lên Quan Điểm Lập Trường của Tổng Hội trước mọi biến cố thời sự có liên quan đến Không Quân, Cộng Đồng Người Việt tị nạn và Việt Nam.

Vì lý do tài chính, đề nghị nên in báo vừa đủ số lượng để cung cấp cho độc giả có ghi danh mua báo. Lòng hào hiệp của Quân Chủng là do lòng hào hiệp của mỗi một KQ gom góp mà tạo thành, việc in thừa báo phát không, có thể sẽ là một phí phạm không thực tế.

 

2-Về Đối Nội

Lá Thư Tổng Hội có liệt kê mấy việc chính :

-Củng cố sự hợp tác giửa Tổng Hội và các Hội Địa phương

-Soạn thảo Tu Chính Nội Quy

-Truyền bá tình đồng đội, đặc biệt đối với các KQ còn lại ở quê nhà.

-Ủng hộ Liên Hội Úc Châu trong việc hoàn thành Quân sử KQ

-Tái bản Đặc San Lý Tưởng

Từ những công tác phác họa nầy, chúng tôi đề nghị

a-Trong thời gian chờ Soạn thảo Tu chính Nội quy, nên đưa các Đơn vị Sinh Hoạt ra khỏi Sơ đồ Tổ chức Tổng Hội.

b-Trong Sơ Đồ Tổ chức,

b1-Ghi Ban Chủ Bút Lý Tưởng nằm góc phải bên dưới Tổng Hội Trưởng

b2-Đưa Tổng Thư ký TH nằm giửa Tổng Hội phó và Phụ tá.(xem tiếp)

c-Đề nghị Tổng Hội nghiên cứu hóa giải việc phân hóa ở Colorado.

Hơn 4 năm qua, Colorado hình thành một Hội KQ và một Gia Đình KQ. Hội có khoảng 20 hội viên, Gia Đình có khoảng 40 thành viên. Hội nằm trong Tổng Hội, Gia Đình nằm ngoài. Cả hai đều dùng logo Tổ Quốc Không Gian, cờ vàng ba sọc đỏ và hát Không Quân Việt Nam Hành Khúc trong các Lễ Hội. Cả hai đều hãnh diện mình là Không Quân Việt Nam Cộng Hòa thứ thiệt!

Cộng Đồng địa phương chắc hẵn phải biết chuyện nầy, không biết cả hai tổ chức có thấy niềm hãnh diện bị...nhột hay không?

Một vấn đề ý nhị, đề nghị Tổng Hội thỉnh cầu cao kiến của nhị vị Cố Vấn Danh Dự và Hội Đồng Cố Vấn, để tìm một giải pháp tối ưu khả dĩ hóa giải phân hóa oan uổng nầy.

d-Đề nghị một trong hai vị Tổng Hội phó, đảm trách việc Tương Trợ Đồng Đội dù bất cứ đâu. Vị nầy có thể mời gọi thêm KQ mà mình cho là có khả năng tâm huyết để thành lập Phụ Tá Tương Trợ và lên kế hoạch Tương Trợ cho Tổng Hội.

e-Đề nghị Quý vị Hội Trưởng nhận trách nhiệm vận động tài chính cho Lý Tưởng.

Báo Lý Tưởng chủ yếu dành cho độc giả Không Quân. Các Hội Địa Phương nắm được số Hội viên và Thân hửu của Hội, nên các Hội Địa Phương tiếp tay Tổng Hội lo tài chính cho Lý Tưởng là...logic!

3- Về Đối Ngoại

Lá Thư Tổng Hội có đề cập đường lối đối ngoại như sau :

-Tổng Hội Không Lực, một Tổ Chức có Lập Trường Quốc Gia Dân Tộc, tích cực đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.

-Hỗ trợ và hợp tác với mọi Tổ Chức Đoàn Thể Quốc Gia chân chính có cùng Mục Tiêu chung.

-Trước mắt, hỗ trợ cuộc vận động Tự Do Tôn Giáo và việc trả tự do cho chiến sĩ Lý Tống.

Đường lối đối ngoại trên đây đưa Tổng Hội hòa nhập với những sinh họat của Cộng Đồng Người Việt tị nạn trên khắp thế giới.

Để Tổng Hội có những đường lối tích cực, chính xác trước mỗi vụ việc tế nhị, hóc búa, có liên quan đến Lý Tưởng Danh Dự và Mục Tiêu của Không Lực nói riêng và của người Việt tị nạn nói chung, chúng tôi đề nghị :

1-Giải tán tất cả Phụ tá Đặc biệt

2-Đề nghị vị Tổng Hội Phó Ngoại Vụ mời Quý NT và các KQ am tường tình hình thời sự, thành lập Nhóm Phụ Tá Nghiên Cứu Thời Sự để giúp Tổng Hội chọn đường lối hành động chính xác trong vấn đề đối ngoại tế nhị hiện nay.

3-Nhóm Phụ Tá Thời Sự sẽ nằm bên trái phía dưới THT, đối điện với Ban Chủ Bút Lý Tưởng

4-Những vấn đề thời sự mà Cộng Đồng Người Việt hiện đang quan tâm là:

a-Vụ Cha Nguyễn văn Lý và việc đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.

b-Vụ Tacoma, Washinton State qua đó, bà Minh Anh thuộc Sở Giáo Dục Tacoma, đã trưng bày hình Tướng Loan để bôi nhọ QLVNCH trước học sinh.

c-Vụ kiện WJC, do Ông Luyện Nguyễn đưng tên kiện cái trường Đại Học thuê mướn bồi bút cọng sản từ trong nước qua Mỹ nghiên cứu vấn đề người Việt tị nạn!

d-Vụ KQ Lý Tống.

e-Vụ anh thư Nguyễn thị Ngọc Hạnh tháng 12/01 tại San Francisco....

4-Grao lại Không Gian

Khoảng năm 1987, cố Không Quân Trần Trọng Khương đã tìm cách gởi quà cho một số anh em KQ bị tù đày ngoài Bắc. Tôi xúc động đến run tay khi mở gói quà nhỏ vỏn vẹn một tuýp kem đánh răng, một cục xà phòng, một hộp thuốc cảm với một mảnh thư : Rất nhớ thương bạn nhất là lúc bạn hát nghêu nghao bài Hồn Vọng Phu 3. TTK.

Tôi mất ngủ một đêm vì giòng chữ tình nghĩa đó. Tôi đoán mò rằng, bạn hiền mong tôi sớm được Tự Do, vì bài HVP 3 có nội dung người chinh phu trở về. Cho đến khi Khương mất, (1993?) tôi viết một bài báo đăng trên Đặc San Không Quân Bắc Cali để tưởng nhớ Anh. Bài báo có tựa là Cầm Chiếc Gươm Thân Phụ Di truyền, trích một câu trong bài Hồn Vọng Phu 3 :

cầm chiếc gươm Thân phụ di truyền

chàng bế con trao lại gươm bền

rồi chỉ vào Sơn Hà biến cố

cho nó đi gây lại Cơ đồ...

Nay, tôi muốn mượn ý của câu hát nầy để thưa với sáu mươi bốn ngàn chiến hửu đệ huynh (tiếng của cố Tr/tướng Trần Văn Minh)rằng, hầu hết chúng ta đã lão cả rồi, và để chuẩn bị cho chuổi ngày còn lại có ý nghĩa, đề nghị mỗi vị nên nghĩ cách trồng một cây hữu ích cho đời sau (tục ngữ Ấn độ?).

Một trong những cách sống ý nghĩa đó, xin gợi ý :

a-Thành lập một tổ chức vệ tinh của Tổng Hội, thuộc thế hệ Không Quân thứ hai, có thể gọi nôm na là Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Thần Phong (hoặc Lý Tưởng, Long Vân hoặc Phi Vân, v.v...)

Hiện nay, Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu bên cạnh tổ chức Tổng Hội Cựu SVSQ Võ Bị Việt Nam, đã có những hoạt động ngoạn mục rất đáng tự hào và tin cậy.

b-Hổ trợ Giải Khuyến Học mang tên Giải Khuyến Học Truyền Thống Nguyễn Xuân Vinh.

Giải nầy ra đời ở thành phố St Louis thuộc Tiểu Bang Missouri đã ba năm. Giáo sư NT Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã Chủ tọa ngày Phát Giải năm đầu 1998.

Vị Chủ tọa năm thứ hai 1999 là kỷ sư Trần Tiến Trung, trong vòng mười năm ông đã có 120 bằng sáng chế cấp quốc tế!

Và tiến sĩ Cai Văn Khiêm, tinh hoa của Lạc Việt, là vị Chủ tọa năm 2000.

Giải Truyền Thống NXV dựa vào ba tiêu chuẩn : Có điểm học bạ 3.8 trở lên, có tinh thần Việt Nam được thể hiện qua bài viết và, sinh hoạt cộng đồng.

Hiện nay, giải truyền thống còn trong phạm vi Tiểu bang, với giá trị tương đương một computer. Ban Chủ Trương đang tìm cách phát triễn Giải ra Liên bang và cấp học bổng.

Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, niềm tự hào của Tộc Việt nói chung và của Không Quân Việt Nam Cộng Hoà nói riêng, đã được Thế Giới ngưỡng mộ và Cộng Đồng Người Việt Hải Ngọai trọng vọng, mà Tổng Hội Không Lực mình thì biểu lộ lòng quý trọng bằng cách mời Niên Trưởng...chủ tọa Không Gian Hội Ngộ!

Đã đến lúc, (hay hãy còn quá sớm?) để người Không Quân bô lão bắt tay xới đất trồng một cây hữu ích cho đời. Mong thay!

Trong chín tháng qua, Tổng Hội đã có những cố gắng thể hiện tâm huyết của mình. Những cố gắng đó thật đáng khích lệ, nhưng chưa thể hiện được tính hợp đoàn của cả Không Lực. Mà hợp đoàn Không Lực ở đây là Ban Chấp Hành Tổng Hội, Quý NT Cố Vấn Danh Dự, Quý Hội Đồng Cố Vấn, Phụ Tá, các Hội Địa Phương và toàn thể đệ huynh Không Quân lưu lạc.

Dưới mắt chúng tôi, Ban Chấp Hành Tổng Hội đang Sô-Lô.

Không Lực có nên aroser Tổng Hội một sô nước, rồi sau đó cất cánh vào formation với Tổng Hội hay không?

Câu hỏi còn tùy thuộc vào ngọn lửa Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm của mỗi một Hội, mỗi một thành viên trong BCH/ TH, mỗi một cá nhân Không Quân, ôi Không Quân danh tiếng muôn đời, có còn le lói hay không?

võ ý

St Louis, 12/2001